Rekrutacja

W celu zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie:

  • Dostarczyć wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy.

  • Dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  • Wypełnić test określający poziom znajomości języka

  • W pierwszym dniu szkolenia złożyć umowę szkoleniową.

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres biura projektu (ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa-Cityschool Sp. z o.o., pok. 262) lub dostarczyć osobiście w godzinach 08.00-16.00.

Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: karol.grabowski@cityschool.pl lub dzwoniąc pod nr tel.:  530-794-580