Informacja ws. okresu realizacji Projektu i wskaźników.

Szanowni Państwo,

informujemy iż realizacja projektu „Rozwój umiejętności językowych kluczem do rynku pracy” została przedłużona do dnia 31-03-2018 r.

Zmianie uległy także wartości wskaźników do realizacji.
Celem projektu jest zwiększenie szans ma rynku pracy i kompetencji językowych z zakresu znajomości języka angielskiego 456 osób w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach na obszarze woj. mazowieckiego, które nie korzystały z tożsamego szkolenia w latach 2013-2015 w ramach POKL. Celami szczegółowymi, mającymi przyczynić się do osiągnięcia celu głównego są: podwyższenie kwalifikacji min. 274 os. w wieku 50 lat i więcej, podwyższenie kwalifikacji min. 274 os. z terenów gmin wiejskich, podwyższenie kwalifikacji min. 23 os. z niepełnosprawnościami, nabycie kompetencji z zakresu j. angielskiego potwierdzonych certyfikatem u min. 75% uczestników projektu i dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy do 03.2018 r. poprzez zrealizowanie 120h kursu językowego dla każdego Uczestnika Projektu.

 

Zapraszamy do udziału!

MGSD