O nas

Głównym celem Mazowieckiej Grupy Szkoleniowo-Doradczej Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c. jest działalność związana z szeroko rozumianym doradztwem w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz działalność szkoleniowa.

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu:

 • Pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów miękkich (szkolenia, doradztwo, badania),

 • Zarządzania projektami unijnymi,

 • Rozliczania projektów unijnych.

Naszym Klientom oferujemy pomoc od momentu zrodzenia się pomysłu projektu, poprzez stworzenie poprawnego wniosku o dofinansowanie, następnie pomoc we wdrożeniu i zarządzaniu projektem, aż do zakończenia wsparcia i pełnego jego rozliczenia.

Specjalizujemy się również w organizowaniu szkoleń m.in. z następującej tematyki:

 • Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne,

 • Komunikacja interpersonalna – doskonalenie umiejętności interpersonalnych,

 • Asertywność jako postawa wobec życia,

 • Zarządzanie cyklem projektu (Project Cycle Management),

 • Kontrola projektów unijnych,

 • Koszty kwalifikowalne i ich prawidłowe wydatkowanie (EFS),

 • Zamówienia publiczne,

 • Rozliczanie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • Zarządzanie i rozliczanie projektów inwestycyjnych,

 • Pozyskiwanie funduszy i realizacja projektów unijnych w latach 2007-2013.

Współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami, których doświadczenie zdobyte zarówno w instytucjach publicznych (Urzędy Pracy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), jak i firmach prywatnych pomaga świadczyć dla naszych Klientów usługi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy na stronę internetową www.mgsd.pl
Rozwój umiejętności językowych kluczem do rynku pracy